راهنمای اندازه گیری سایز سوتین

راهنمای اندازه گیری سایز سوتین

برای اندازه گیری سایز سوتین کافیست با یک متر خیاطی زیر سینه و دور سینه خود را انداره بگیرید و داده‌ها را با جدول زیر مقایسه کنید تا اندازه دقیق و مناسب سوتین خود را پیدا کنید.

گام اول: زیر سینه خودتان را اندازه بگیرید

  1. یک سوتین مناسب که در آن احساس راحتی دارید بپوشید.
  2. دقیقا مماس با خط زیرین سوتین و روی قفسه سینه متر را بچرخانید و اندازه بگیرید.
  3. مطمئن شوید که متر بدون هیچ پیچیدگی دور سینه قرار گرفته است.
  4. متر را نه خیلی شل و نه خیلی سفت نگه دارید.
  5. این کار را مقابل آینه انجام دهید تا از صاف بودن متر مطمئن باشید.

گام دوم: کاپ سینه را اندازه بگیرید (سایز دور سینه)

  1. این کار را هم باید در حالی که سوتین پوشیده‌اید انجام دهید.
  2. از بزرگترین بخش سینه اندازه‌گیری را انجام دهید، کافی است متر را در جایی که نوک سینه قرار دارد بچرخانید.
  3. باز هم مطمئن شوید که متر در تمام دور سینه صاف قرار گرفته و هیچ پیچ خوردگی یا کشیدگی وجود ندارد.

راهنمای اندازه گیری سایز سوتین

زیر سینه (سانتی‌متر) روی سینه – برآمده‌ترین قسمت (سانتی‌متر) سایز شما
68-72 81-83


83-85


85-87


87-89


89-100

70A


70B


70C


70D


70DD

73-77 86-88


88-90


90-92


92-94


94-96

75A


75B


75C


75D


75DD

78-82 91-93


93-95


95-97


97-99


99-101

80A


80B


80C


80D


80DD

83-87 96-98


98-100


100-102


102-104


104-106

85A


85B


85C


85D


85DD

88-92 101-103


103-105


105-107


107-109


109-111

90A


90B


90C


90D


90DD

93-97 106-108


108-110


110-112


112-114


114-116

95A


95B


95C


95D


95DD

98-102 111-113


113-115


115-117


117-119


119-121

100A


100B


100C


100D


100DD

103-107 116-118


118-120


120-122


122-124


124-126

105A


105B


105C


105D


105DD

108-112 121-123


123-125


125-127


127-129


129-131

110A


110B


110C


110D


110DD

ارسال دیدگاه